ตลท.ตั้ง “จิตติยา ธรรมสรณ์” นั่งผช.ผจก. งานทรัพยากรบุคคล-พัฒนาองค์กร

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแต่งตั้ง “จิตติยา ธรรมสรณ์” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มีผล 9 มี.ค.66 เป็นต้นไป

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง นางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มีผลตั้งแต่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จิตติยา ธรรมสรณ์

นางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายทางด้านธุรกิจธนาคาร ธุรกิจโทรคมนาคม และบริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศในองค์กรชั้นนำ มากว่า 32 ปี อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น, บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) , บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย , บริษัท ทีทีแอนด์ทีและบริษัท เอสวีโอเอ

นางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (ผู้บริหาร) จากมหาวิทยาลัยรังสิต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่า นางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน