SCBAM มองบอนด์ยีลด์ปรับขึ้นอยู่ระดับน่าสนใจ แนะกองทุนตราสารหนี้จัดพอร์ต

HoonSmart.com>> “บลจ.ไทยพาณิชย์” แนะกองทุนจัดพอร์ต ส่งธีมลงทุนกลุ่มตราสารหนี้คุณภาพดี รับ Bond Yield ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ พร้อมจัดแคมเปญลงทุนผ่าน SCBAM FUND CLICK รับสิทธิประโยชน์ “ยกเว้นค่าธรรมเนียม

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ (SCBAM) เปิดเผยว่า จากปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมตลาดลงทุนของหลายประเทศมีทิศทางเชิงบวก ด้านเศรษฐกิจมีความเสี่ยงต่อภาวะถดถอยที่อาจลดลง แต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่เปราะบาง และเป็นสิ่งที่นักลงทุนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด การเลือกลงทุนช่วงนี้ จึงยังแนะให้มีการวางแผนลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในกลุ่มตราสารหนี้คุณภาพ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำ เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้ง แนวโน้มการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเริ่มชะลอตัว ทำให้ผลกระทบด้านราคาอยู่ในกรอบจำกัด จึงเหมาะเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ลงทุนเพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้

“Bond Yield ได้ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ซึ่งหากพิจารณาจากดอกเบี้ยและโอกาสการทำกำไรจากส่วนต่างราคา จึงยิ่งทำให้ตราสารหนี้มีความน่าสนใจเข้าลงทุน เป็นช่วงจังหวะดีสำหรับการทยอยสะสมลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง และโอกาสรับผลตอบแทนจากการล็อคอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งแนะนำให้เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงระดับ Investment Grade โดย SCBAM ได้คัดเลือก 3 กองทุนรวมตราสารหนี้คุณภาพ พร้อมจัดแคมเปญมอบสิทธิประโยชน์ส่วนเพิ่มด้วยการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee) ให้กับนักลงทุนที่ลงทุนผ่านแอพลิเคชัน SCBAM FUND CLICK เท่านั้น ตลอดเดือนมีนาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.66 – 31 มี.ค.66″นางสาวศุภรัตน์ กล่าว

สำหรับ 3 กองทุนรวมตราสารหนี้คุณภาพที่แนะนำ คือ (1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB) ลงทุนในกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก และมีสัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐค่อนข้างสูง ทำให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง มีโอกาสสร้างพอร์ตการลงทุนให้มีความสมดุลจากการเติบโตของเงินลงทุนและกระแสเงินสดรับที่สม่ำเสมอ

(2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (SCBGSIF) ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO Global Investment Grade Credit ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลก คุณภาพระดับ Investment Grade ที่คัดเลือกตราสารรายตัว ด้วยกลยุทธ์ Top-down และ Bottom-up ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายสัดส่วนลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ออกตราสาร

(3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (SCBFIN) ลงทุนในกองทุนหลัก Nomura Global Dynamic Bond Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกแบบยืดหยุ่น โดยกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภท เช่น พันธบัตร หุ้นกู้เอกชน High Yield และ Securitized Assets และปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับทุกสภาวะตลาด