อมตะ-บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมพัฒนานิคมฯ

วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA) ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บี.กริม เพาเวอร์  (BGRIM) เพื่อร่วมพัฒนาโครงการ “นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ยูโรเปี้ยน สมาร์ท ซิตี้” ในอมตะซิตี้ ชลบุรี พื้นที่ 200 ไร่ เพื่อรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีศักยภาพจากสหภาพยุโรป (อียู) ที่มีแนวโน้มการขยายฐานการผลิตมายังเอเชียมากขึ้น ณ ห้องประชุมน้ำใจ ชั้น 6 อาคารกรมดิษฐ์ ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ