บล.เอเอสแอลลดน้ำหนัก”หุ้นการบิน-โรงแรม”

บล.เอเอสแอล คาดแนวโน้มนักท่องเที่ยวจีน ไตรมาส 4 อาจจะได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิ ในเดือนก.ย. มาเที่ยวไทยลดลง 14.9% ส่งผลให้ภาพรวมชะลอตัวลง โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 2.66 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.9% ได้อาเซียนมาช่วย นำโดยมาเลเซีย รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 4.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7%

บริษัทหลักทรัพย์(บล.) เอเอสแอล ปรับลดการลงทุนจากมากกว่าตลาด เป็นเท่ากับตลาด สำหรับกลุ่มท่องเที่ยวทั้งกลุ่มของโรงแรม (ERW, MINT, CENTEL) และกลุ่มของธุรกิจการบิน (AAV, AOT, BAFS) เพื่อสะท้อนปัจจัยลบ จากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง จากผลกระทบของความผันผวนของค่าเงินในภูมิภาค รวมไปถึงความไม่เชื่อมั่นต่อภาพรวมเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยกดดันภาพรวมการท่องเที่ยวของไทย

ในเดือนก.ย. 2561 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 2.66 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.9% ยังคงเติบโตในอัตราชะลอตัวลงจากช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนลดลง 14.9% ซึ่งผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต รวมกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า สวนทางกับค่าเงินหยวนของจีนที่อ่อนค่า

อย่างไรก็ดีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเติบโตได้ จากนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนนำโดยนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นถึง 53.9% ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียคิดเป็น 10% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในช่วง 9 เดือน

ในไตรมาสที่ 3 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมอยู่ที่ 9.06 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.2% และรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 4.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7%

“นักท่องเที่ยวชาวจีนคิดเป็นราว 29% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ในไตรมาส 3 นักท่องเที่ยวจีน ลดลง 8.8% แม้คาดผลของเหตุการณ์เรือล่มจะเริ่มส่งผลน้อยลงในช่วงไตรมาสที่ 4 จากปัจจัยช่วงไฮซีซั่น แต่เราคาดปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีโอกาสจะเข้ามากดดันการท่องเที่ยวไทยได้ จากความกังวลทางด้านเศรษฐกิจ (จากปัญหาการค้า สหรัฐ-จีน) จะกดดันความเชื่อมั่นในการใช้สอยของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน” บล.เอเอสแอลระบุ