OTO Go Green แตกไลน์ 2 ธุรกิจใหม่ EV Bike-Carbon Credit

HoonSmart.com>>”วันทู วัน คอนแทคส์ (OTO)” เปิดสตอรี่ใหม่ สร้าง New S Curve รับกระแส Go Green ลดภาวะโลกร้อน แตกไลน์ 2 ธุรกิจใหม่ EV Bike-Carbon Credit หนุนธุรกิจปี 66 เข้า “โหมดเติบโตรอบใหม่” เสริมแกร่งให้กับธุรกิจหลัก Call Center และ Contact Center ที่กำไรกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หลังโควิด-19 คลี่คลาย สนับสนุนให้ภาครัฐ-เอกชน หันมาใช้บริการมากขึ้น

หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทำให้ธุรกิจหลักของ บริษัท วันทู วัน คอนแทคส์  (OTO) ผู้นำธุรกิจ Call Center และ Contact Center ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ

เห็นได้จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2565 ขยับขึ้นมาเป็น 620.5 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น) เพิ่มขึ้น 23  ล้านบาท หรือ  3.95% เทียบปี 2564

และมีกำไรจากการดำเนินงาน 44.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับในช่วงหลายปีก่อนหน้า กำไรเฉลี่ยที่ 20-30 ล้านบาท

แต่เนื่องจากขาดทุนพอร์ตลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ทำให้ภาพรวมผลประกอบการของปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 116.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 308.7%

OTO กำลังมองหา New S Curve เพื่อเสริมแกร่้งให้กับธุรกิจหลัก

โดยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแตกไลน์ 2 ธุรกิจใหม่ EV Bike และ Carbon Credit รับกระแส go Green ลดภาวะโลกร้อน

โดยในส่วนของ EV Bike ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติตจัดตั้งบริษัท อีวี คลิก   โดย OTO ถือหุ้น ในสัดส่วน  99.89% ของทุนจดทะเบียน เพื่อเพิ่มใอกาสและช่องทางการขยายธุรกิจ และเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับริษัท

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่อีก 1 แห่ง เพื่อรองรับธุรกิจเกึ่ยวกับการ ซื้อ ขาย หรือโอนสิทธิในคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) โดย OTO ถือหุ้น ในสัดส่วน 99.98% ของทุนจดทะเบียน เพื่อเพิ่มโอกาส และช่องทางการขยายธุรกิจ และเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัท

ประเมินว่าแนวโน้มธุรกิจของ OTO คาดว่าจะพลิกมีกำไรตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 ทั้งจากธุรกิจหลัก และกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้น บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์   (PSD) ซึ่งประกอบธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ผ่าน Platform HUBBER ที่ บริษัท อินโนฮับ  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OTO ถืออยู่ในสัดส่วน 49% ของหุ้นทั้งหมด

โดยแผนการขายหุ้น PSD ในครั้งนี้อยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาทุน  ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการขายหุ้น และมีเงินลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยาย 2 ธุรกิจใหม่ Ev Bike และ Carbon Credit เพื่อสร้าง New S Curve ให้กับ OTO รับแผนการเข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่ในปี 2566 รับกระแส Go Green ลดภาวะโลกร้อน สอดรับเมกะเทรนด์