เมืองไทยประกันชีวิต คว้า “Most Sustainable Insurance Service Provider” 

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Most Sustainable Insurance Service Provider” จากงานประกาศรางวัล The Global Economics Awards 2022 โดยนิตยสาร The Global Economics ประเทศอังกฤษ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรในฐานะเป็นบริษัทประกันชีวิตของไทย ที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงิน การบริการและภาพลักษณ์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่เหมาะสม ในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และเติมเต็มชีวิตของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ตลอดช่วงชีวิต ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า พนักงานพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม