READY เปิดเทรดวันแรก 10.70 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 46.58%

HoonSmart.com>>หุ้น READY เปิดเทรดวันแรก 10.70 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 46.58% บล.โกลเบล็ก ระบุ ราคา IPO คิดเป็น historical P/E ที่ประมาณ 31.74 เท่า คิดเทียบกับ P/E บริษัทที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ HUMAN 59.06x IIG 42.64x และ NETBAY 33.76x พร้อมให้ราคาเหมาะสม consensus 9.30-10.20 บาท

หุ้น READY เปิดเทรดวันแรกที่ 10.70 บาท เพิ่มขึ้น 3.40 บาท หรือ +46.58% จากราคาขาย IPO ที่ 7.30 บาท/หุ้น

บล.โกลเบล็ก ระบุ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต(READY) ราคาเหมาะสม consensus 9.30-10.20 บาท READY ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว (All-in-One Sales and Marketing Platform) ที่ครอบคลุมด้านเว็บไซต์ (Website), โฆษณาออนไลน์ (Online Advertising), ระบบ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และ ระบบจองโรงแรมโดยตรง (Hotel Direct Booking) โดยให้บริการ ผ่านแพลตฟอร์มที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเองพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา

บริษัทมีรายได้ปี 62-64 และงวด 9 เดือนปี 65 เท่ากับ 256 ล้านบาท 143 ล้านบาท 146 ล้านบาท และ 118 ล้านบาท ตามลำดับ และรายงานผลประกอบการ ปี 62-64 และงวด 9 เดือนปี 65 มีกำไรสุทธิ 34 ล้านบาท -99 ล้านบาท 14 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามลำดับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ดีขึ้นในช่วงปี 65 ทำให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ และเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ รวมถึงมีการออกโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ตทยอยฟื้นตัวขึ้น บริษัทฯ จึงมีรายได้จากการให้บริการแพลตฟอร์มการจองโรงแรมโดยตรงเพิ่มขึ้น

จำนวนหุ้น IPO ไม่เกิน 35.0 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 35% ของจำนวนหุ้นท้ังหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น historical P/E ที่ประมาณ 31.74 เท่า คิดเทียบกับ P/E บริษัทที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ HUMAN 59.06x IIG 42.64x และ NETBAY 33.76x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) ใช้สาหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) ใช้สำหรับขยายทีมขายและทีมการตลาด ในการหาลูกค้าใหม่ 3) เป็นเงินทุนหมุนเวียน