ตลาด mai รับ READY เข้าเทรด 22 ก.พ. หุ้น MarTech สัญชาติไทยในตลาดทุน

HoonSmart.com>> “เรดดี้แพลนเน็ต” (READY) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 22 ก.พ. นี้ ด้าน CEO “เรดดี้แพลนเน็ต” ย้ำหุ้น MarTech สัญชาติไทยในตลาดทุน มีเป้าหมายนำ ‘Readyplanet All-in-One Platform’ ขยายขีดความสามารถของเทคโนโลยีด้านการขายและการตลาด เป็นหัวใจของธุรกิจยุคใหม่

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับบริษัท เรดดี้แพลนเน็ต เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “READY” ในวันที่ 22 ก.พ.2566

ประพันธ์ เจริญประวัติ

READY และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว (All-in-One Sales and Marketing Platform) ที่ครอบคลุมด้านเว็บไซต์ (website) โฆษณาออนไลน์ (online advertising) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และแพลตฟอร์มการจองโรงแรมโดยตรง (hotel direct booking platform) โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ พร้อมมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบบริการ ได้แก่ การให้บริการที่ลูกค้าดำเนินการได้ด้วยตนเอง (self services) และการให้บริการที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทบริหารจัดการให้ลูกค้า (managed services) โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากบริการที่ลูกค้าดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต่อบริการที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทบริหารจัดการให้ลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 45 : 55

READY มีทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 85 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 15 ล้านหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะนำหุ้นออกขาย 20 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 31.06 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 3.64 ล้านหุ้น และผู้มี อุปการคุณของบริษัท 0.3 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคาหุ้นละ 7.30 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย IPO 255.50 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 730 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 31.74 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 22.71 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.23 บาท โดยมีบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

พัชพร สรรคบุรานุรักษ์ , ทรงยศ คันธมานนท์ , อมร พิริยะแพทย์สม

นายทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต (READY) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจ เทคโนโลยี (Technology) โดยวางเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นผู้นำแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว หรือ Readyplanet All-in-One Platform ที่ครอบคลุมด้านเว็บไซต์ (Website), โฆษณาออนไลน์ (Online Advertising), ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และ ระบบจองโรงแรมโดยตรง (Hotel Direct Booking) โดยให้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการยกระดับองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และปลดล็อกศักยภาพเพื่อสร้างการเติบโตด้านการขายและการตลาด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลมากว่า 22 ปี มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทย และได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลระดับโลก อาทิ Google Facebook Instagram Baidu Alibaba PayPal และ LINE ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนเป็นส่วนหนึ่งของ “Readyplanet All-in-One Platform”

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและคุณสมบัติในการทำงาน ขยายทีมขายและทีมการตลาดในการหาลูกค้าใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวเสริมว่า ในช่วงจองซื้อหุ้น IPO จำนวน 35 ล้านหุ้น มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาจองซื้อเต็มจำนวน สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ READY และแนวโน้มผลการดำเนินงานที่อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น ประกอบกับ การกำหนดราคา IPO ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.30 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ประมาณ 31.74 เท่า

ด้านนายอมร พิริยะแพทย์สม Executive Vice President บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เชื่อมั่นว่า นักลงทุนมองเห็นศักภาพ และโอกาสการเติบโตของ READY ซึ่งนับเป็นหุ้นสาย Marketing Technology ที่มีจุดเด่น อยู่ในธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของโลกยุคใหม่ มีความแข่งแกร่งด้วยทีมผู้บริหาร มีประสบการณ์กว่า 22 ปี ทำให้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาใช้พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นของตนเอง ไม่ได้พึ่งพิงแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ สนับสนุนให้ธุรกิจไทย สามารถบรรลุเป้าหมาย ก้าวสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ในด้านการขับเคลื่อนยอดขายและการตลาดได้อย่างทรงพลัง และมีประสิทธิภาพ

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาด ขยายฐานลูกค้า และนำเสนอบริการเพิ่มจากฐานลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ได้รายได้ประจำใหม่ (NEW MRR) และรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าใหม่สูงขึ้น (NEW ARPA) สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง มั่นคง มีสภาพคล่องสูง และต้นทุนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายคงที่ ยิ่งใช้มาก ต้นทุนต่อหน่วยจะลดลง รวมทั้งใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และสนับสนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดด จึงมั่นใจว่า READY จะเป็นอีกหุ้นน้องใหม่สาย Marketing Technology ตัวจริงเสียงจริงในตลาดทุน ที่น่าจับตามอง

READY มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวคันธมานนท์ ถือหุ้น 37% Darlex Limited ถือหุ้น 8.67% และ นายบุรินทร์ เกล็ดมณี ถือหุ้น 8.16% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ