IVL คว้ารางวัลระดับ Gold Medal จาก EcoVadis ด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

HoonSmart.com>>อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับเหรียญทองจากการจัดอันดับด้านความยั่งยืนโดย EcoVadis ตอกย้ำความมุ่งมั่นของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการจัดการด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าร่วมการประเมิน EcoVadis ประจำทุกปี เพื่อประเมินแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดทุกภาคส่วนธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2566 อินโดรามา เวนเจอร์สประสบความสำเร็จในการคว้าเหรียญทองที่คะแนน 77 ซึ่งสูงกว่าในปี 2565 ที่ได้รับคะแนน 75 และยังเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดจัดอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99 ของอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน ปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมแบบปฐมภูมิ ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจากบริษัทที่เข้ารับการประเมินทั่วโลก ด้วยผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและยั่งยืน

นาย ยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่เราปลูกฝังไว้ในทุกส่วนของอินโดรามา เวนเจอร์ส มานานกว่าหนึ่งทศวรรษ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องในระดับสูงจาก EcoVadis ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการจัดการด้านห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นเลิศของเรา ซึ่งสำเร็จได้จากการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความพยายามในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความท้าทายระดับโลก”

EcoVadis เป็นองค์กรจัดอันดับด้านความยั่งยืนทางธุรกิจชั้นนำของโลก โดยได้ทำการประเมินดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนของบริษัทต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน มากกว่า 200 หมวดหมู่ ใน 175 ประเทศทั่วโลก