IRPC สนับสนุนความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในตุรเคีย-ซีเรีย

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) โดย อาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยทีมงานกิจการสัมพันธ์ IRPC มอบเงินบริจาคให้กับสภา เสี้ยววงเดือนแดงตุรกีและสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย ผ่านสภากาชาดไทย โดยมี  จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรเคียและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย