AA&P ลุยธุรกิจ IPO Business ดันบริษัทเข้าตลาดหุ้น-LiVEx

HoonSmart.com >> AA&P ลงสนามปั้น IPO Business Unit พร้อมให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินเต็มรูปแบบ จ่อดันบริษัทเข้าทั้ง SET mai และ LiVEx

พรพุทธ ริจิรวนิช

นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส  (AA&P)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมพร้อมบุกธุรกิจผลักดันบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ทั้ง SET mai และ LiVEx ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการระดมทุนผ่านตลาดทุนกันมากขึ้น  แทนการใช้ทุนของตนเองหรือกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์

นอกจาก IPO จะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเงินทุน จากการกู้ยืมเพียงแหล่งเดียวแล้ว ยังให้ประโยชน์อื่น ๆ กับผู้ประกอบการอีกหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสมดุลให้กับโครงสร้างเงินทุนของกิจการ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ตลอดจนช่วยปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจครอบครัว สู่ธุรกิจมืออาชีพ

อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อกิจการมีการขยายตัวและเติบโตได้เต็มศักยภาพ ก็ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีขีดความสามารถสูงขึ้นอีกด้วย” พรพุทธกล่าว

สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในอีก 3 ถึง 4 ปีข้างหน้านั้น บริษัทฯ จะยังคงจะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในการกำกับดูแลบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวังให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของ AA&P ที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ด้วยจุดแข็งของบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

” AA&P เป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงิน สนับสนุนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้เติบโตผ่านตลาดทุน  ภายใต้แนวคิด Create Innovative Financial Ecosystem to Share Inclusive Growth for All มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน ให้ลูกค้าและคู่ค้า มีความรู้ทางการเงิน มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่แข็งแกร่ง นายพรพุทธ กล่าวทิ้งท้าย