KCC โชว์กำไร 77 ล้านบาท ซื้อ NPLs 930 ลบ. มาร์จิ้นสูงกว่า 80%

HoonSmart.com>>บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCC) อวดกำไรปี 65 จำนวน 77.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.35%  ลุยซื้อหนี้ทะลุเป้า หนุนพอร์ตรวม NPLs โตขึ้น 135.62% แตะ 1,332.61 ล้านบาท ตอกย้ำจุดแข็งแกร่งมาร์จิ้นยังสูงเกิน 80% บอร์ดใจดีปันผลอีกหุ้นละ 0.0212 บาท รวมทั้งปี 0.0591 บาท 

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCC) เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ  จำนวน 77.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.35% เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 52.42 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 170.49 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) ที่มีรายได้ 164.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 96.33% ของรายได้ทั้งหมด และ 2. ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ที่มีรายได้ 5.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.49%

สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรเติบโตมากมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการขายเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ แต่มีการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตฯ บนรายได้ดอกเบี้ยที่รับรู้ในปีเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทได้นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) และเงินจากการออกหุ้นกู้รวมกันกว่า 924 ล้านบาท เข้าลงทุน  ซื้อหนี้ NPLs ทั้งสิ้น 930 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะลงทุนจำนวน 800 ล้านบาท ส่งผลให้พอร์ตหนี้ NPLs รวม ณ สิ้นปี 2565  ขึ้นไปอยู่ที่ 1,332.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135.62% จากสิ้นปี 2564 อยู่ที่ 565.56 ล้านบาท

นายทวี กล่าวว่า บริษัทยังคงรักษาความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจโดยเฉพาะความสามารถในการทำกำไร ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น) ในระดับที่สูงกว่า 80% ซึ่งผลดำเนินงานที่เติบโตขึ้น รวมกับการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai หนุนให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ  1,095.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137.73% หรือจำนวน 634.41

ด้านคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.0212 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 27 เม.ย. 2566 และขึ้น XD วันที่ 26 เมษายน 2566 ก่อนหน้าได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 0.0379 บาท รวมทั้งปีเท่ากับ 0.0591 บาท

การซื้อขายหุ้น KCC ราคาอยู่ที่ 6.45  บาทลดลง 0.35 บาทหรือ-5.15% ณ เวลา 11.20 น. วันที่ 21 ก.พ.2566