GLORY กำไรสุทธิปี 65 โต 92% ปันผล 0.06 บ./หุ้น ขึ้น XD 5 เม.ย.

HoonSmart.com>>”รุ่งเรืองตลอดไป”(GLORY) กำไรสุทธิปี 65 เท่ากับ 28.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น 92% จากงวดเดียวกันของปีก่อน (64) ที่มีกำไรสุทธิ 15.08 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 133.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.06% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและค่าใช้จ่ายในปี 65 ลดลง พร้อมจ่ายปันผล 0.06 บาท/หุ้น ขึ้น XD 5 เม.ย. วันจ่ายปันผล 26 เม.ย.66

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) แจ้งว่า กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิปี 2565 เท่ากับ 28.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นเร้อยละ 92 จากงวดเดียวกันของปีก่อน (2564) ที่มีกำไรสุทธิ 15.08 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในปี 2565 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าลดลง

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 133.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 41.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.06 เกิดจากกลุ่มบริษัทเพิ่มการผลิตและจำหน่ายสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ เป็น 6 ผลิตภัณฑ์ และวางจำหน่ายทาง 7-11 และเวปไซต์การจำหน่ายสินค้า เช่น Lazada และ shopee และกลุ่มบริษัทยังคงมีรายได้จากการจำหน่ายวรรณกรรมอย่างต่อเนื่องที่ยังได้รับความนิยม อาทิเช่น ทะลุมิติไปเป็นภรรยาชาวสวนของท่านบัณฑิต, เกิดใหม่ชาตินี้ขอเป็นเศรษฐีนีในยุค 80, หมื่นอสูรก้มกราบ และเทพยุทธ์แห่งใต้หล้า และงานวรรณกรรมที่เริ่มวางจำหน่ายในปี 2565 ที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น หมื่นภพสยบใต้หล้า,ทะลุมิติไปเป็นแพทย์, หญิงชนบทตัวน้อย ๆ : ความมั่งคั่ง ร่ำารวยมาถึงประตูของท่านแล้ว, ภรรยานายพรานตัวน้อยกับระบบร้านค้ามือสอง เป็นต้น โดยงานวรรณกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่ยังจบบริบูรณ์ จึงทำให้มีจำนวนฐานสมาชิกที่ติดตามอ่านวรรณกรรมแต่ละเรื่องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังเว็บไซตเ์พื่อนบา้น และการเปิดแพลตฟอร์มใหม่ “Jinovel” ทำให้สามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุน

กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 65 มีจำนวน 68.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 51.71 ของรายได้จากการบริการในงวดเดียวกัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 55.81 การปรับตัวลดลงของกำไรขั้นต้น เกิดจากบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 64 ที่มีกำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายวรรณกรรมเพียงอย่างเดียว

ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายของกลุ่มบริษัทในปี 65 มีจำนวน 6.52 ล้านบาท เมื่อพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายต่อรายได้รวมของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 4.72 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าจำนวน 2.62 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายสินค้าตัวใหม่ และค่าโฆษณาแพลตฟอร์มใหม่ Jinovel

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 65 มีจำนวน 27.83 ล้านบาท ลดลง 2.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.23 เมื่อเทียบกับปี 64 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าบริการที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าบริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

พร้อมจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66 ในอัตรา 0.06 บาท/หุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 7 เม.ย. 66 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 5 เม.ย. 66 วันที่จ่ายปันผล 26 เม.ย. 66