DELTA แตกพาร์ 0.10 บาท ฟาดกำไร1.5หมื่นล. ปันผล 4 บาท

HoonSmart.com>>ข่าวดีท่วมหุ้น”เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ฯ (DELTA) แตกพาร์ตามข่าวลือ จาก 1 บาท เป็น 0.10 บาท สภาพคล่องการซื้อขายยิ่งดีขึ้น ผลงานโดดเด่น ปี 65 โกยกำไร 1.53 หมื่นล้านบาท พุ่งขึ้น 129% แจกเงินปันผลอีกหุ้นละ 4 บาท ขึ้น XD วันที่ 28 ก.พ.นี้

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(แตกพาร์)จากหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.10 บาท เพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายยิ่งดีขึ้น หลังจากลดหน่วยซื้อขายจาก 100 หุ้นเหลือ 50 หุ้นก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ผลการดำเนินงานปี 2565 ยังมีกำไรสุทธิ 15,345 ล้านบาท กำไรหุ้นละ 12.30 บาท กำไรเพิ่มขึ้น 8,646 ล้านบาท หรือ 129% เทียบกับปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ  6,699 ล้านบาทหรือ 5.37 บาทต่อหุ้น  บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 4 บาท ขึ้น XD วันที่ 28 ก.พ.2566

ด้านราคาหุ้น DELTA ปิดที่ 904 บาท บวก 24 บาทหรือ +2.73% เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2566