IND โปรเจคใหม่ทะลัก …Backlog ทะยาน 2.4 พันล้านบ.

HoonSmart.com>>  “IND” หุ้นออกแบบพร้อมก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา คุณภาพคับจอ โปรเจคใหม่เพียบ !!!  ดัน Backlog พุ่งทะลัก ราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่าพี/อี ตลาด 

พรลภัส ณ ลำพูน

ดร.พรลภัส ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  (IND) เปิดเผยว่า  ปีนี้บริษัทฯ เดินหน้าเข้าร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนมากขึ้น อีกทั้งมีแผนขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อต่อยอดและผลักดันการเติบโตของรายได้ ให้มีความแข็งแกร่งมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยตั้งเป้าหมายรายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20%

บริษัทฯ มีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้งานในมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน IND มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มเป็น 2,425.41 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566

ส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรมการก่อสร้างของภาครัฐปีนี้ ประเมินว่า มีโอกาสฟื้นตัวได้ดีขึ้น ปัจจัยหลักมาจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ,โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัว

สำหรับหุ้น IND ถือเป็นหุ้นที่ยังน่าลงทุน ด้วยปัจจัยสนับสนุน คือ ปัจจุบันราคาหุ้น IND ซื้อขายอยู่ที่ 1.75 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 23 มกราคม 2566) ราคาหุ้น IND ซื้อขายกันที่ P/E ระดับ 11.38 เท่า เทียบกับ P/E ตลาด โดยรวมที่ 18.32 เท่า ถือว่าราคาซื้อขายต่ำกว่าตลาด สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) ที่ระดับ 1.57 เท่า ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งปัจจุบันซื้อขาย P/BV เฉลี่ยที่ 4.41 เท่า

ดังนั้น เมื่อบริษัท ฯ มีงานในมือที่ตุนไว้แล้ว และจะทยอยรับรู้รายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นในระยะยาว ซึ่งก็น่าจะช่วยให้มูลค่าหุ้นปรับเพิ่มขึ้นได้อีกเช่นกัน

สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายของ IND  แต่บริษัทฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจากความชำนาญเฉพาะด้านของ IND และเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาและออกแบบพร้อมก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้บริษัทฯ สามารถคว้างานโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

อาทิเช่น โครงการใหม่ รวม 14 โครงการ มูลค่ารวม 886.93 ล้านบาท ประกอบด้วย งานจากกรมทางหลวง จำนวน 5 โครงการ แบ่งเป็นงานสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ้านป่าสัก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่-ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มูลค่าโครงการ 39.47 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 19.74 ล้านบาท

งานสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 106 ช่วง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง-อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มูลค่าโครงการ 34.46 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 15.16 ล้านบาท

งานสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2-ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี-บึงกาฬ มูลค่าโครงการ 96.57 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 24.14 ล้านบาท

งานสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบ และบูรณะสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 4 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร มูลค่าโครงการ 24.51 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 13.48 ล้านบาท และงานวิศวกรที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย สายสตูลเปอร์ลิส มูลค่าโครงการ 49.82 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 19.93 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้รับงานจากการประปานครหลวง (กปน.) เป็นงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำ ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง มูลค่าโครงการ 148 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 48.10 ล้านบาท, งานที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ จากสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 19.17 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 11.50 ล้านบาท

งานที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N1 งานจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มูลค่าโครงการ 29.61 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 11.84 ล้านบาท , งานจ้างออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมัน ในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ช่วงพญาไท – บางซื่อ – หมู่บ้านกลางกรุง จากบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) มูลค่าโครงการและสัดส่วนของบริษัท 172.48 ล้านบาท

รวมถึงงานที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) คิดเป็นมูลค่าโครงการ 1,094.11 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 369.59 ล้านบาทและงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มูลค่าโครงการ 1,603.60 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 162.93 ล้านบาท

งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบ อื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่ออากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง มูลค่าโครงการรวม 42.69 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของบริษัท 17.07 ล้านบาท,

งานจ้างที่ปรึกษางานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรีช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) มูลค่าโครงการรวม 19.96 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนของบริษัท 0.2 ล้านบาท และงานสัญญาบริการซ่อมบำรุงและรักษาระบบ Automatic Tank Gauging System (ATG) ระบบ Terminal Automatic System (TAS) ระบบ PLC ระบบ SCADA ณ คลังน้ำมันพิจิตร มูลค่าโครงการและสัดส่วนของบริษัท 0.8 ล้านบาท

ขณะที่ต้นปี 2566 IND ประเดิมศักราชใหม่ โดยคว้างานจากกรมทางหลวงอีก 2 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 20.90 ล้านบาท ได้แก่ งานวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ และบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) มูลค่าโครงการ 24.61 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 15.26 ล้านบาท ตามด้วยงานวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเลย มูลค่าโครงการ 56.41 ล้านบาท สัดส่วนของบริษัท 5.64 ล้านบาท

บริษัทฯ มีโอกาสในการเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตามแผนที่ได้วางไว้ ส่งผลทำให้มีงานในมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน IND มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มเป็น 2,425.41 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566