ตลท.รับหุ้น PQS เทรด 15 ก.พ.- 2 ผู้บริหารมั่นใจไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้น “PQS” (พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง เริ่มซื้อขาย 15 ก.พ.นี้ ด้าน 2 แม่ทัพใหญ่ “สมยศ ชาญจึงถาวร” ประธานบอร์ดบริหาร , “รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร” ซีอีโอ มั่นใจไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง ระดมทุนครั้งนี้นำเงินสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลัง รองรับความต้องการของตลาดอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น หนุนเติบโต

แมนพงศ์ เสนาณรงค์

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PQS” ในวันที่ 15 ก.พ.2566

PQS ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ภายใต้ตราสินค้า PQS และ TWO CRANE โดยจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว ซอสปรุงรส และสารให้ความหวาน รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ ยารักษาโรค เป็นต้น นอกจากนี้ PQS ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัท และสนับสนุนแนวคิดระบบเศรษฐกิจสีเขียว

PQS มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย 670 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม จำนวน 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 170 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 170 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ.2566 ในราคาหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,020 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,020 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 11.85 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 339.24 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขาย IPO คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (fully diluted EPS) เท่ากับ 0.51 บาท โดยมีบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (PQS) กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมนำหุ้น PQS เข้าซื้อขายในตลาด โดยการเข้าระดมทุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทีมบริหารและพนักงานบริษัทฯ บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ PQS หลังจากที่ได้จัดตั้งบริษัทฯ และพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ผู้นำตลาดมันสำปะหลังในระดับโลก

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช เปิดเผยว่า PQS ดำเนินธุรกิจโดยทีมงานผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจมาอย่างยาวนาน ทำให้สินค้าของบริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัททั้งในแง่ของต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และความเชื่อมั่นของคู่ค้า พร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

จุดเด่นของบริษัทฯ คือ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และมีโรงงานใน จ.มุกดาหาร และจ.สกลนคร ที่อยู่บนทำเลที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอ ส่งผลให้สินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับสากล รวมถึงระบบบริหารจัดการที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำมาใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ก่อสร้างโรงไฟฟ้า Biogas ส่วนเพิ่มเติม ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน PQS กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนของ PQS ในครั้งนี้ จะยิ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์และศักยภาพการเป็นผู้นำแถวหน้าในอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง โดย PQS สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร รวมทั้งการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายในโรงงานและจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและให้บริการลูกค้า เพิ่มความเชื่อมั่นในการให้บริการได้เป็นอย่างดี

ขณะที่เงินระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลัง และลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) สะท้อนไปยังผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ช่วยสนับสนุนสร้างการเติบโตในอนาคต

นายธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย PQS กล่าวว่า PQS เป็นหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มที่น่าสนใจ จากราคาไอพีโอที่ระดับ 6.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อเนื่องทั้งในแง่รายได้และความสามารถในการทำกำไร

การเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของบริษัทฯ ที่มีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง และใน 3 ปีล่าสุดยังสามารถทำรายได้และกำไรให้เติบโตต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จึงมั่นใจว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ SET จะยิ่งทำให้ PQS เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และมั่นใจว่า PQS จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนได้ในระยะยาว

PQS มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หลัง IPO บริษัทจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวชาญจึงถาวร ถือหุ้น 46% และกลุ่มครอบครัวธวัชชุติกร ถือหุ้น 20%