“ชูเกียรติ” บิ๊ก SABUY เก็บหุ้น “ไทยรีประกันชีวิต” 6%

“HoonSmart.com>> ชูเกียรติ รุจนพรพจี” บิ๊ก SABUY เก็บหุ้น “ไทยรีประกันชีวิต” 6% 

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี ( SABUY) รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) วันที่ 9 ก.พ.ได้มาหุ้นบริษัท ไทยรีประกันชีวิต (THREL) เพิ่ม 1.1819% ส่งผลให้การถือหุ้นหลังการได้มา รวม 6.0176%