ก.ล.ต.ขยายวงฟันปั่นหุ้น MORE ชี้เบาะแสตำรวจ-ล้วงลึกซื้อขายอดีต

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เดินหน้าลากตัวการปั่นหุ้น “มอร์ รีเทิร์น (MORE)” ล็อตใหม่ ไม่หยุดเพียงกล่าวโทษก๊วน “เฮียม๊อ-อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ” รวม 18 รายต่อ บก.ปอศ. เล่นใหญ่ปปง. พร้อมส่งหลักฐานชี้เบาะแสผู้เข้าข่ายให้ตำรวจล้วงเชิงลึก ตรวจสอบรายการซื้อขายหุ้นย้อนหลัง ก่อนวันเปิดฉากปล้นโบรกเกอร์ 10 พ.ย.65 เผยยังมีอีกหลายรายรอดพ้นคดีจากการร่อนตะแกรงรอบแรก-ปปง.สั่งยึดทรัพย์มูลค่า 4,470 ล้านบาท เปิดให้ผู้เสียหายหุ้น MORE ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิถึง 17 เม.ย.66 ด้านหุ้นในกลุ่มร่วงผิดปกติ MORE ดิ่ง 15% TH ทรุด 12% SOLAR หายไป 7% COMAN ติดลบ 4.5%

วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 18 ราย ได้แก่ (1) นายอภิมุข บำรุงวงศ์-ปิงปอง (2) นายเอกภัทร พรประภา-ฮิม (3) นายอธิภัทร พรประภา (4) นางอรพินธุ์ พรประภา (5) นายประยูร อัสสกาญจน์ (6) นายวสันต์ จาวลา (7) Mr. Shubhodeep Prasanta Das (8) บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล  (9) บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ (10) นายสมนึก กยาวัฒนกิจ บิ๊ก TH (11) นางสาวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ (12) นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (13) นางสาวอัยลดา ชินวัฒน์ (14) นางสาวสุร์ศิริ ปรีดาสุทธิจิตต์ (15) นายอิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล (16) นายมั่นคง เสถียรถิระกุล (17) นายโสภณ วราพร และ (18) นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ (เฮียม๊อ) ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE)

สำนักงานก.ล.ต.ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีการซื้อขายหุ้น MORE ของกลุ่มบุคคลที่อาจเข้าข่ายเป็นการสร้างราคา และข้อมูลจาก บก.ปอศ. กรณีมีบริษัทหลักทรัพย์ (บล.)รวม 10 แห่ง ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบุคคลหลายรายในข้อหาฉ้อโกง โดยทุจริต หลอกลวง ทำให้ได้ไปซึ่งเงินค่าซื้อขายหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเหตุให้บล.ได้รับความเสียหาย และทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น MORE รวมถึงพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมและประสานการทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และ บก.ปอศ. เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พบว่า ผู้กระทำความผิดทั้ง 18 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว ทางเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงช่องทางและสถานที่ในการส่งคำสั่งซื้อขาย ได้แบ่งหน้าที่กันในการซื้อขายหุ้น MORE ในวันที่ 10 พ.ย. 2565 โดยส่งคำสั่งซื้อขายที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในปริมาณมาก ทำให้ราคาเปิดของหุ้น MORE สูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายของหุ้น MORE อันเข้าข่ายเป็นฝ่าฝืนมาตรา 244/3 (1) ประกอบมาตรา 244/5 และมาตรา 244/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 18 ราย ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้รายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ

“การบูรณาการการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในการตรวจสอบการซื้อขายในช่วงเวลาอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย ก่อนวันที่ 10 พ.ย.2565 ที่เกิดเหตุการณ์ปั่นหุ้น MORE ครั้งประวัติศาสตร์ นอกจากจากนี้ได้นำข้อมูลและหลักฐาน ชี้เบาะแสให้ตำรวจตรวจสอบในเชิงลึก รวมถึงเส้นทางการเงินต่อไป เชื่อว่าน่าจะพบผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมได้”

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตุว่า 18 รายชื่อที่ถูกกล่าวโทษคดีปั่นหุ้น MORE กลับไม่พบบุคคลที่มีรายชื่อถูกอายัดทรัพย์หลายราย เช่น นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา บัญชีดูแลของ บล. เอเอสแอล มูลค่า 195 ล้านบาท นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล บัญชีดูแลของ บล.เอเอสแอล มูลค่า 369.80 ล้านบาท นายปริญญา ปริญญานุสสรณ์ บัญชีดูแลของ บล. ฟินันเซีย ไซรัส มูลค่า 156.93 ล้านบาท นายกัลพล ปริญญานุสสรณ์ บัญชีดูแลของบล. ฟินันเซีย ไซรัส มูลค่า 19.50 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ นาย ศิริศักดิ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสามของ MORE รายงานก.ล.ต.ว่า เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2566 ได้ถูกบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซดคอม (ประเทศไทย) บังคับขายหลักประกัน (ฟลอร์เซล) หุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด 742,862,000 หุ้น สัดส่วน 10.35% ของทุนชำระแล้ว ด้านบล.จีเอ็มโอ-แซด คอม ฯรายงานก.ล.ต.ว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2566 ได้หุ้นบิ๊กล็อต MORE จำนวน 948.11 ล้านหุ้น สัดส่วน 13.2108% ในราคาสูงสุด 0.38 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 360 ล้านบาท จากนาย อภิมุข, นายศิริศักดิ์, นายสามารถและนาย วสันต์

ด้านราคาหุ้นในกลุ่ม MORE ปรับตัวลงแรงผิดปกติ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น MORE ถูกกระชากขึ้นปิดที่ 0.46 บาทบวก0.07 บาทหรือ+17.95% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 93 ล้านบาทเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2566 ก่อนถูกทิ้ง 3 วัน (8-10)ปิดที่ 0.39 บาท ลดลง 0.07 บาทหรือ -15% บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH) ต้นเดือนก.พ.ปรับตัวขึ้น แต่สัปดาห์ที่ผ่านมา(8-10)กลับลงแรง ปิดที่ 2.48 บาท -0.34 บาทหรือ-12% บริษัท โซลาร์ตรอน (SOLAR ) ร่วงไป7%บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล(COMAN)ปิดที่ 6.35 บาท 2 วันติดลบ 4% เศษ