บสย.เยี่ยม สำนักเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.อุดรธานี

เอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เดินทางตรวจเยี่ยม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดอุดรธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ด้านค้ำประกันสินเชื่อ การให้ความรู้ทางการเงิน และ ให้คำปรึกษาปัญหาหนี้ แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการแก้หนี้อย่างยั่งยืน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี ดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ นายประจบ ประทีปสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้การต้อนรับ ณ บสย.สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.อุดรธานี