PSL กำไรปี 65 โตแตะ 4,851 ลบ. สูงสุดรอบ 14 ปี ปันผลอีก 0.25 บาท

HoonSmart.com>> “พรีเชียส ชิพปิ้ง” เปิดกำไรปี 65 อยู่ที่ 4,851 ล้านบาท เติบโต 8.40% โชว์กำไรสูงสุดในรอบ 14 ปี กวาดรายได้รวม 9,147 ล้านบาท รายได้เดินเรือสุทธิในสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้น 9% ด้านค่าใช้จ่ายเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือลดลง บอร์ดเคาะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปีอีก 0.25 บาท ขึ้น XD 21 เม.ย.66

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 4,850.79 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.11 บาท เพิ่มขึ้น 8.40% จากปี 2564 มีกำไรสุทธิ 4,474.93 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.87 บาท

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสูงสุดในรอบ 14 ปี โดยมีรายได้รวมจำนวน 9,146.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 อยู่ที่ 8,814.29 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการซื้อเรือเพิ่มจำนวน 2 ลำทำ ให้ปี 2565 จำนวนเรือทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวน 38 ลำ

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 อัตราค่าระวางสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่อัตราค่าระวางได้อ่อนตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องมาจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ถดถอยในจีนและสินค้าที่ขนส่งออกจากยูเครนลดลง เนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน เรือของบริษัทฯ ทำรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือคิดเป็ น 19,924 เหรียญสหรัฐในปี 2565 ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือที่ 20,338 เหรียญสหรัฐในปี 2564

รายได้จากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน้ำมันเชื้อเพลิง) ในสกุลเงินบาทเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำเรือลดลงจาก 5,090 เหรียญสหรัฐในปี 2564 เป็น 4,895 เหรียญสหรัฐในปี 2565 สาเหตุหลักๆ มาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในสกุลเงินบาท เพิ่มขึ้น 12% เนื่องมาจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเฉลี่ยเพื่อการซ่อมบำรุงของปีนี้อยู่ที่ 11 วันต่อลำเรือ โดยมีเรือ 14 ลำเข้ารับการซ่อมแซมและสำรวจเรือในอู่แห้งในระหว่างปี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 10 ก.พ.2566 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 24 เม.ย. 2566 และขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 21 เม.ย.2566 จ่ายเงินปันผลวันที่ 9 พ.ค. 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565 ไปแล้วสามคร้ังรวม 1.50 บาทต่อหุ้นและหากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลคงเหลือจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้นเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ประจำปี 2565