AA&P ต่อจิ๊กซอว์ธุรกิจรุกบริการ “ที่ปรึกษาการเงิน-ลงทุน” ครบวงจร

HoonSmart.com>> “แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส” ต่อยอดกลุ่มบริษัท เดินเกมรุกลุย “ธุรกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาครบทั้งด้านการเงินและการลงทุน” แบบครบวงจร ปั้น “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน” สอดรับนโยบายเพื่อนคู่คิดที่เป็นมากกว่าบริษัทที่ปรึกษาทางเงิน เพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทวาณิชธนกิจและผู้ให้บริการตลาดทุนระดับแนวหน้าของประเทศ

นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (AA&P) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเครื่องมือทางการเงินเป็นในปัจจัยหลักที่สำคัญ ในการ ขับเคลื่อนภาคการลงทุนได้ดีที่สุด ดังนั้นหากกลุ่มผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็ว ก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว สอดรับกับนโยบายที่ “AA&P” ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อแบ่งปันการเติบโตร่วมกันสำหรับทุกคน (Create Innovative Financial Ecosystem to Share Inclusive Growth for All )

ทั้งนี้ ผ่านกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน คือ 1.สร้างทางเลือกการระดมทุนรูปแบบใหม่ให้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กถึงกลาง เพื่อสร้างการเติบโตและสามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ 2.เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการลงทุน ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและอย่างเท่าเทียม 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป และ 4. สร้างผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการเงินที่สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเพื่อเป็นการตอกย้ำศักยภาพ ความเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การขยายธุรกิจเป็นทั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน และที่ปรึกษาการลงทุนแบบครบวงจร สู่การเป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินให้กับบริษัทจดทะเบียนและทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ล่าสุด กลุ่มบริษัทฯ ได้ยื่นขอจัดตั้ง “บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน” (บลป.) ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถให้เข้าถึงนักวิเคราะห์มืออาชีพได้มากขึ้น

“ปัจจุบันต้องยอมรับว่ากลุ่มนักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนขนาดกลาง-เล็ก ทำให้ขาดข้อมูลและความเข้าใจก่อนเข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ “AA&P” จะทำตามแผนธุรกิจ ขยับขึ้นเป็นสถาบันการเงินและเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และพร้อมที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนแบบเดิมๆ โดยชูการวิเคราะห์สินค้าทางการเงินที่แตกต่างออกไป ภายใต้บุคลากรทางการเงินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นอย่างมืออาชีพ ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงโลกการลงทุนในปัจจุบันให้เข้าถึงคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับนักลงทุนไทยและให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงโลกการลงทุนได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น”นายพรพุทธ กล่าว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมา “AA&P” มีการขยายธุรกิจไปสู่บริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายประเภท เพื่อเป็นไปตามกลไกลตลาดทุนไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อให้ตอบสนองความต้องการสินค้าทางการเงินที่หลากหลายของนักลงทุนได้ ผ่านการขับเคลื่อน ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือ AA&P ประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.) ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) 2.) ธุรกิจเทคโนโลยีนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Tech) 3.) ธุรกิจเทคตลาดทุน (Capital Market Tech) 4.) ธุรกิจที่ปรึกษาทางลงทุน (Investment Advisory) และ 5.) ธุรกิจการลงทุน (Investment)

“บริษัทฯต้องการสร้าง Ecosystem ของโลกการระดมทุนและการลงทุนใหม่ที่เข้าถึงง่าย สะดวก และได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ พิสูจน์ตัวเองจากการระดมทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ เราจะต่อยอดการเข้าถึงนักลงทุนผ่านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความรู้ความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนไทย” นายพรพุทธ กล่าวทิ้งท้าย