CPALL เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 รุ่น จ่าย 2.95 – 4.20% ต่อปี

HoonSmart.com>> ‘ซีพี ออลล์’ ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 รุ่น ขายผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบัน ระหว่าง 20-22 ก.พ.66 ชูอายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี 3.55% ต่อปี และรุ่นอายุ 12 ปี ให้ดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ชูจุดเด่นอันดับความน่าเชื่อถือ A+ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีก

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) เปิดเผยว่า “ซีพี ออลล์” ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดใหม่ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี และรุ่นอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 12 ปี บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่7 ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ.2566

“ซีพี ออลล์ เชื่อว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะนอกจากจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกแล้ว บริษัทฯ และหุ้นกู้ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) ซึ่งสะท้อนถึงพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทย การขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว นอกจากนี้ ผลตอบแทนของหุ้นกู้ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี รวมถึงลักษณะของธุรกิจค้าปลีกที่สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ ได้รับผลตอบรับสูงจากลูกค้า โดยปัจจุบันมีลูกค้าสมาชิก “All Member” อยู่มากกว่า 14 ล้านคน” นายเกรียงชัย กล่าว

ขณะเดียวกัน ‘ซีพี ออลล์’ จะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมากกว่า 10 ล้านคน มากกว่าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าไว้เดิม และคาดการณ์ว่าในปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านคน หลังจากจีนตัดสินใจเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาด ทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 จากเดิมที่คาดว่าจะเข้ามาในช่วงกลางปี ซึ่งการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่กลับมาอย่างคึกคักคาดว่าจะส่งผลดีต่อ ‘ซีพี ออลล์’ โดยตรง

ทั้งนี้ หุ้นกู้ขายผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยและบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร รวมถึงขายผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์นักลงทุนยุคดิจิทัล