บลจ.บัวหลวงเฉือนขาย ASK ออก 0.0433% เหลือถือหุ้น 4.9592%

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” ปาดขายหุ้น ASK ออก 228,700 หุ้น กว่า 0.0433% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 4.9592%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด จำหน่าย หุ้นของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 228,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0433% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 26,177,034 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9592% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น ASK เมื่อวันทำรายการ ราคาเปิดที่ 32.75 บาท ขึ้นไปแตะสูงสุด 33.00 บาท ต่ำสุด 32.00 บาทและปิด 32.50 บาท -0.25 บาท หรือ -0.76% มูลค่าการซื้อขาย 49.10 ล้านบาท

ราคาปิดล่าสุด 9 ก.พ.2566 อยู่ที่ 32.75 บาท +0.25 บาท หรือ +0.77% มูลค่าการซื้อขาย 13.45 ล้านบาท