PQS ขายไอพีโอ 170 ล้านหุ้นเกลี้ยง! พร้อมเข้าเทรด SET 15 ก.พ.66

HoonSmart.com>>พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (PQS) เผยนักลงทุนกวาดจองซื้อ 170 ล้านหุ้นเกลี้ยง แสดงถึงความมั่นใจในศักยภาพเติบโต ราคาไอพีโอที่ 6  บาทมีความเหมาะสม โชว์งบย้อนหลัง 3 ปีกำไรดีต่อเนื่อง เตรียมเข้าเทรดกระดาน SET วันที่ 15 ก.พ. นี้  ด้านก.ล.ต.เผยมีหุ้นใหม่จำนวน  102 บริษัทจ่อเข้าตลาดหุ้น 

นายธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (PQS) ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี เปิดเผยว่า หุ้น PQS ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก จากการเปิดขายจำนวน 170 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6 บาท ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 2566  เนื่องจากมั่นใจในพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง สอดคล้องกับกระแสความสนใจหุ้นของ PQS ภายหลังนำเสนอข้อมูล (Roadshow) ให้กับนักลงทุนใน จ.ขอนแก่น และในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการตอบรับที่อบอุ่น

ทั้งนี้ ราคาไอพีโอ ที่ 6 บาท ถือเป็นการกำหนดราคาที่เหมาะสม  คาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 15 ก.พ. 2566 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช  หรือ PQS กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคต และการระดมทุนในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ PQS ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตส่งออกแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับชั้นนำของอาเซียน

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช กล่าวว่า PQS ดำเนินธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง และ 2. การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยงวด 9 เดือนแรกในปี 2565 มีสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในสัดส่วน 98.53% และ 1.47% ตามลำดับ

หลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว PQS จะมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายการลงทุนใหม่ๆ ขณะที่เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ PQS จะใช้สำหรับ 1. ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดใหม่เพิ่มเติม 1 แห่ง เพื่อขยายกำลังการผลิต, 2. ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สเพิ่มเติม, 3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ 4. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และคาดว่าเมื่อโรงงานแป้งมันสำปะหลังสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลบวกต่อการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอนาคต

โดยการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ เข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ รวมทั้งการยอมรับจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน PQS เปิดเผยว่า ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกับ PQS ได้เล็งเห็นถึงความทุ่มเทของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความโปร่งใสมีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ธุรกิจนี้อย่างยาวนาน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญในการนำพาบริษัทให้เติบโต มีผลการดำเนินงานที่ก้าวกระโดด และ PQS กำลังจะเป็นหุ้นน้องใหม่ในธุรกิจผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่อไป ขณะที่เงินระดมทุน จะนำไปขยายศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในเดือน ม.ค.2566 มีการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น IPO 3 หลักทรัพย์ มูลค่าเสนอขาย 3,430.40 ล้านบาท ขณะที่มีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO อีก 14 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออีก 14 หลักทรัพย์ ขณะที่จำนวน 74 หลักทรัพย์อยู่ระหว่าง Pre-Consult แสดงให้เห็นว่าตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญและยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง