TRITN ตุนเงินเพิ่มทุน 300 ลบ. ลุยเมกะโปรเจกต์ดัน Backlog แตะ 8 พันลบ.

HoonSmart.com>> “ไทรทัน” ส่งสัญญาณดี! หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวแผนเพิ่มทุนตามบอร์ดมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 3.35 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 335.27 ล้านบาท เตรียมเงินทุนรองรับงานก่อสร้างเมกะโปรเจกต์ตลอดปี ตั้งเป้า Backlog เพิ่มขึ้นแตะ 8,000 ล้านบาท

หลุยส์ เตชะอุบล

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2566 อนุมัติทุกวาระที่เสนอ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกิน 1,112,755,193 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (Par) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมทั้งออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เกิน 240,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 240 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อนำเงินใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริหารโครงการก่อสร้างและบริหารกระแสเงินสดของกิจการ และใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทในเครือ

ขณะที่บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TRITN-W6) จำนวนไม่เกิน 1,440,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็น 12.94% ของทุนชำระแล้ว) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 6,000 หน่วย TRIN-W6 อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,352,755,193 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3,352,755,193 หุ้น รองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้แก่ PP จำนวน 1,112,755,193 หุ้น รองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 800,000,000 หุ้น และรองรับ TRITN-W6 จำนวน 1,440,000,000 หุ้น

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) กล่าวว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับงานโปรเจกต์ใหม่ๆ และเตรียมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งจะมีโอกาสทางธุรกิจ และพร้อมก้าวรับโครงการก่อสร้างระดับเมกะโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นตลอดปีจากทางภาครัฐและเอกชน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังมองว่าภาพรวมผลงานของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นภาพความแข็งแกร่งและศักยภาพของ TRITN ที่สามารถเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานก่อสร้างได้ ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างความเติบโตในอนาคต และมีแผนจะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบัน TRITN มีมูลค่างานก่อสร้างที่ประมูลได้แล้วกว่า 3,500 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 บริษัทฯ จะมีการเข้าประมูลงานก่อสร้างและโครงการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ Backlog มีมูลค่าเพิ่มสูงถึง 8,000 ล้านบาท