GULF บวก 0.47% เล็งกำไร 200 ลบ./ปี จาก Data center เฟสแรก

HoonSmart.com>>หุ้น GULF บวก 0.47% คืบหน้าโครงการ Data center เฟสแรก 20MW คาดแล้วเสร็จปี 68 สร้างกำไรราว 200 ล้านบาท/ปี เฟสแรก 20MW หากสำเร็จมีโอกาสขยายเพิ่มอีก 20MW

เมื่อเวลา 10.47 น.หุ้น GULF บวก 0.47% มาที่ 54.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 171.40 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 53.75 บาท ขึ้นสูงสุด 54.25 บาท และต่ำสุด 53.75 บาท

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำ”ซื้อ”หุ้น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ราคาเป้าหมาย 60 บาท, ADVANC “ถือ”ราคาเป้าหมาย 210 บาท โครงการ Data center คืบหน้า เฟสแรก 20MW คาดแล้วเสร็จปี 2568 โดยโครงการ Data Center ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง GULF (ถือ 40%), Singtel (ถือ 35%), และ AIS (ถือ 25%) เฟสแรก 20MW โดยเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้ให้บริการ คลาวด์ ทั้งใน และต่างประเทศ

ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นกลาง โครงการเดินหน้าตามแผน ทั้งนี้หากพิจารณา Imact to bottom line ยังไม่มีนัยสาคัญในระยะแรกถึงระยะกลาง (เฟสแรก 20MW หากสำเร็จมีโอกาสขยายเพิ่มอีก 20MW) อิงสมมติฐานรายได้ราว 100 ล้านบาท/MW และ net margin ราว 10% คาดเฟสแรก 20MW สร้างกำไรราว 200 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเทียบกับฐานกำไรของ GULF และ ADVANC ที่ราว 1.8 หมื่นล้านบาท และ 2.7 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ ยังไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ