BBIK เผยผู้บริหารขายบิ๊กล็อตหุ้น ปรับโครงสร้างรับสิทธิภาษี

HoonSmart.com>> “บลูบิค กรุ๊ป” แจง “ผู้บริหาร 3 ราย” ขายหุ้นบิ๊กล็อต 2,153,000 หุ้น มูลค่าเฉียด 300 ล้านบาท แค่ปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้ “บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง” เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 10% รองรับหุ้น Dilute หลังแผนเพิ่มทุน แย้มข่าวดีคาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส
1/66

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2566 มีรายการซื้อขายหุ้นบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) หุ้นของบริษัท บลูบิค กรู๊ป (BBIK) จำนวน 2,153,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 139 บาท หรือคิดเป็น 2.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย BBIK ชี้แจงเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยการโอนหุ้นระหว่างกัน แต่ยังคงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ 52.56% เช่นเดิม โดย 3 ผู้บริหาร ได้แก่ นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บลูบิค นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 และกรรมการบริษัทฯ และนายพิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ กรรมการบริษัทฯ ได้โอนหุ้นบริษัทฯ ให้แก่บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

หลังทำรายการ Big Lot ที่ผ่านมา ส่งผลให้การถือครองหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 27.5% ในขณะที่สัดส่วนการถือครองหุ้นของนายพชรลดลงจาก 16.86% เป็น 15.01% นายปกรณ์ลดลงจาก 10% เป็น 9.78% และคุณพิพัฒน์จาก 0.70% เป็น 0.62% ตามลำดับ

ทั้งนี้ จากการการถือครองหุ้นเกิน 25% ของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล ทำให้เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 10% จากเงินปันผลที่ได้รับจาก BBIK นั่นเอง

ในส่วนของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีผู้ถือหุ้น คือ นายพชร คุณปกรณ์ และคุณพิพัฒน์ ในสัดส่วน 61.50%, 35.90% และ 2.60% ตามลำดับ หรือรวมกันทั้งสิ้น 100% ที่สำคัญช่วงนี้ยังเป็น Silent Period ของผู้บริหาร เพราะใกล้ปิดงบปี 65 เห็นชัดแล้วว่า 3 ผู้บริหารยังกอดหุ้น BBIK แน่น แถมประเดิมต้นปีด้วยแผนเพิ่มทุนตั้งเป้าสร้างการเติบโตก้าวกระโดด พร้อมแย้มมีข่าวดีอื่นๆ รออีกมากในปีนี้