SENA ขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท ครั้งที่ 1/66 สำเร็จตามเป้า

HoonSmart.com>>เสนาฯ ประสบความสำเร็จปิดขายหุ้นกู้มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครั้งที่ 1/2566 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี อันดับเครดิตที่ระดับ “BBB”  ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป  ยอดจองซื้อหุ้นกู้ทะลุเป้าตามคาด สะท้อนความเชื่อมั่นและศักยภาพแกร่งของเสนา

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ เสนาฯ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งเสนอขายระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี จนทำให้ เสนาฯ สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

เสนาฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 2,000 ล้านบาท ต่อประชาชนนักลงทุนทั่วไป โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “ลบ” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ เสนาฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดและนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการต่อไป

“เสนาฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของเสนาฯ เสมอมา และขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บล.เกียรตินาคินภัทร,บล.เอเซีย พลัส จำกัด และบล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด” ผศ.ดร. เกษรา กล่าว