DMT แจกทองผู้โชคดีโครงการ Tollway Lucky Way 2022

บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล (คนที่ 1 ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน และ อโนมา อุฤทธิ์ (คนที่ 1 ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) ร่วมมอบรางวัลที่ 1 ทองคำ หนัก 5 บาท ให้แก่ผู้โชคดีจากโครงการ Tollway Lucky Way 2022 ใบเสร็จให้โชค ลุ้นโชค…กับโทล์ลเวย์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง