กสจ.วางใจ MFC ดูแลงานทะเบียนสมาชิก PVD ต่อเนื่อง

ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ “MFC” (ซ้าย) นำทีมร่วมงานพิธีมอบสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก โดยได้รับเกียรติจาก วรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว หรือ “กสจ.” (ขวา) เป็นผู้มอบสัญญาแต่งตั้ง MFC รับหน้าที่จัดการทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ บลจ. เอ็มเอฟซี อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร