WAVE ตั้งบริษัทที่สิงคโปร์ ขยายธุรกิจคาร์บอนเครดิตตปท.

HoonSmart.com>>”เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE)” ตั้งบริษัทย่อยที่สิงคโปร์ ขยายธุรกิจคาร์บอนเครดิตในต่างประเทศ หนุนรายได้-กำไรมากขึ้น เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 ม.ค.2566 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ชื่อ Wave BCG PTE Company Limited เพื่อรองรับการขยายธุรกิจคาร์บอนเครดิตในต่างประเทศ มีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการขยายฐานคู่ค้าและลูกค้ามากขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน