PROEN ร่วมกับ กฟภ. สนับสนุนการเรียนออนไลน์ทางไกล

PROEN ร่วมกับ กฟภ.สนับสนุนสื่อการเรียนออนไลน์ทางไกลให้โรงเรียนบ้านสันหลวง จ.เชียงราย

 

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนสื่อการเรียนออนไลน์ทางไกล และอุปกรณ์การเรียน อาทิเช่น โทรทัศน์เพื่อการศึกษา , ทุนอาหารกลางวัน , ทุนการศึกษา และปรับปรุงห้องน้ำ ให้แก่โรงเรียนบ้านสันหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และตอบแทนสังคมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้