“กลุ่มทรู” เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ TUC 4 ชุดใหม่ ดอกเบี้ย 3.50-5.05%

HoonSmart.com>> “กลุ่มทรู” เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ “ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น” จำนวน 4 ชุด อายุตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50-5.05% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้และบริษัทฯ ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “บวก” นำเงินชำระคืนหนี้หุ้นกู้และหรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใช้ลงทุนขยายธุรกิจ คาดเปิดจอง 13-15 ก.พ.66

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) กล่าวว่า กลุ่มทรูเตรียมออกหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และนักลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ TUC จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50%ต่อปี, หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี, หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 1 เป็นต้นไป และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 1 เป็นต้นไป

หุ้นกู้และบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “บวก” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 สะท้อนมุมมองของทริสเรทติ้งต่อ TUC ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการรวมธุรกิจ ที่จะมีสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งขึ้นและคาดว่าการรวมธุรกิจจะทำให้เกิดการผสานพลังทางธุรกิจ รวมทั้งเกิดการขยายขนาดของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ใช้ในการลงทุนหรือเพื่อขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และคาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 13 – 15 ก.พ.2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานก.ล.ต. โดยหุ้นกู้จะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขาย, ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น พร้อมทั้งเปิดจองซื้อหุ้นกู้ TUC ทั้ง 4 ชุด ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท