‘ออมสิน’ผงาด 3 ปี ธนาคารเพื่อสังคม ช่วยประชาชน 16 ล้านคน 47,500 ล้านบ.

HoonSmart.com>>”ธนาคารออมสิน”โชว์ผลสำเร็จธนาคารเพื่อสังคม สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม (Social Impact) สูง ไม่ถึง 3 ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 16 ล้านคน รวมเงินกว่า 47,500 ล้านบาท เป้าหมายปี’66 ดำเนินงานผ่าน 3 มิติ  เพื่อยกระดับการให้ความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ในระดับที่ลึกและกว้างขึ้น สอดคล้องกับเป้าพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ SDGs  ด้านผลงานปี65 มีกำไรรวม 27,126 ล้านบาท นำส่งรายได้แผ่นดิน 17,349 ล้านบาท สูงสุดอันดับ 4 จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง คุม NPLs ที่ 2.55% มีเงินสำรองรวม 101,878 ล้านบาท แตะระดับแสนล้านบาทครั้งแรกเป็นประวัติการณ์

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้เปลี่ยนมาสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคมเต็มรูปแบบตั้งแต่กลางปี 2563 ที่ผ่านมา ได้ตอบรับนโยบายรัฐบาลในการเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังภาคธุรกิจและประชาชน โดยทำภารกิจสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (Social Impact) ได้ในวงกว้าง ภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี มีผู้ได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ มากถึง 16 ล้านคน รวมการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 47,500 ล้านบาท

ทั้งนี้การช่วยเหลือประชาชนและสังคมผ่านมิติความช่วยเหลือ 3 ด้าน ได้แก่ 1) มิติการช่วยลดต้นทุนการกู้ สร้างแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำและเป็นธรรม ผ่านโครงการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ โครงการลดดอกเบี้ยสินเชื่อครู โครงการดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด ทำให้ประชาชนมีทางเลือกการกู้เงินด้วยต้นทุนที่ต่ำลง คิดเป็นส่วนต่างดอกเบี้ยเป็นเงินกว่า 32,800 ล้านบาท 2) มิติการช่วยลดภาระของลูกหนี้ ทั้งการออกมาตรการพักชำระหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤติโควิด- 19 ซึ่งทำให้ธนาคารมีรายได้ลดลงกว่า 10,700 ล้านบาทจากการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

3) มิติการช่วยสนับสนุนงบประมาณ จำนวนกว่า 4,000 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเพื่อสังคม เช่น โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกมากมายภายใต้กรอบแนวคิด ESG เป็นต้น จากผลการดำเนินงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตลอดเวลาเกือบ 3 ปี ทำให้ธนาคารออมสินได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น 55 รางวัล ในจำนวนนี้เป็นรางวัลระดับนานาชาติ 13 รางวัล และเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จตามบทบาทภารกิจเชิงสังคม จำนวน 33 รางวัล

ด้านผลการดำเนินงานในปี 2565 ธนาคารมียอดสินทรัพย์รวม 3,104,882 ล้านบาท  (เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2562) มีเงินฝากรวม 2,646,049 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 9.7% จากปี 2562) มีสินเชื่อรวม 2,296,928 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6.7% จากปี 2562) และระดับความแข็งแกร่งพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 17.69% ขณะเดียวกัน ธนาคารยังสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้อยู่ในระดับ 2.55% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายควบคุม และมีเงินสำรองเพื่อรองรับความเสียหายจากหนี้เสีย รวม 101,878 ล้านบาท ซึ่งเป็นการแตะระดับแสนล้านบาทครั้งแรกเป็นประวัติการณ์ ช่วยเสริมแกร่งให้ธนาคารมีความมั่นคงในระยะยาว คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPLs (Coverage Ratio) สะท้อนความมั่นคงมีเสถียรภาพของธนาคารที่ระดับ 174.28%

“ธนาคารสามารถทำกำไรได้ในระดับที่เหมาะสม รวม 27,126 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมา และสูงกว่าปี 2562 ก่อนเปลี่ยนจุดยืนเป็นธนาคารเพื่อสังคม ซึ่งผลกำไรเกิดจากการที่ธนาคารลดต้นทุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Cost Reduction Program) เพื่อนำกำไรไปจัดสรรทำภารกิจช่วยสังคมตามนโยบายรัฐ และนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 17,349 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดนำส่งสูงสุดอันดับ 4 จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง”นายวิทัยกล่าว

สำหรับในปี 2566 ธนาคารออมสินมีแผนยกระดับการสร้างผลกระทบเชิงบวก Social Impact ผ่านมิติการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) สร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ผ่านบริการสินเชื่อที่ดิน “มีที่ มีเงิน” และบริการ Digital Lending ทั้งส่วนที่ให้บริการผ่านแอป MyMo และให้บริการผ่าน Non-Bank ที่จะเปิดตัวครั้งแรกในปี 2566  2) พัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านการสร้างผู้ประกอบการ สร้างชุมชนเข้มแข็ง และการสร้างความมั่นคงยามเกษียณแก่ประชาชน และ 3) การบูรณาการแนวคิดเพื่อสังคมลงในภารกิจสำคัญของธนาคาร (Social Mission Integration) ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) และการทำโครงการพิเศษต่าง ๆ (Project) โดยธนาคารตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมได้ในระดับที่ลึกและกว้างขึ้น (Social Impact at Scale) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ SDGs