‘เก็บภาษีขายหุ้น’มาตามนัดเม.ย.นี้ ใกล้ลงราชกิจจา ให้เวลาเตรียมตัว 90 วัน

HoonSmart.com>> รมว.คลัง ยันการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เดินหน้าตามกรอบเวลาเดิม  หลังจากลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้แล้ว จะมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมอีก 90 วัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. หรือการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ยังเป็นไปตามกระบวนการที่วางไว้ ซึ่งภายหลังจากลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้แล้ว จะมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมอีก 90 วัน

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า  คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ ก่อนที่จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป