PROEN ควัก 95 ลบ. ลงทุน Gateway Service เสริมแกร่งธุรกิจ Internet Data Center

HoonSmart.com>> บอร์ด “โปรเอ็น คอร์ป” ไฟเขียวซื้อหุ้น “บริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส” (GW)” สัดส่วน 19% มลค่า 95 ล้านบาท คาดธุรกรรมแล้วเสร็จไตรมาส 1/66 ฟากซีอีโอ ชี้ขยายธุรกิจให้หลากหลาย เป็นธุรกิจที่มีรายได้ประจำมีกระแสเงินสดเข้าทุกวัน สอดคล้องอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวของไทยฟื้น จากการให้บริการ E-VOA เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคึกคัก หลังจีนเปิดประเทศ ต่อยอดธุรกิจ Internet Data Center หนุนเติบโตยั่งยืนมั่นคง

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด (GW) จำนวน 1,172,840 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 19% ของทุนจดทะเบียนของ GW ในอัตราหุ้นละ 81 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการเข้าลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/66

ทั้งนี้บริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจบริการให้การคัดกรอง และตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า (Pre-Approved) สำหรับ 18 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม (Payment) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Visa On Arrival: E-VOA)

“การลงทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น (Diversify) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มองเห็นศักยภาพการเติบโต บริการตรวจสอบเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถต่อยอดกับฐานธุรกิจเดิม Internet Data Center ที่มีรายได้ลักษณะประจำ (Recurring income) สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่คาดว่า ในปี 2566 นักท่องเที่ยวอาจจะมากถึง 20 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น พร้อมกับได้เตรียมกลยุทธ์เพื่อพัฒนา Platform การให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการที่ประเทศจีนเปิดประเทศ และมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาประเทศไทยอย่างคึกคัก ขณะเดียวกันยังเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการในส่วนของ Internet Data Center รวมถึงได้ศึกษาการทำธุรกิจให้บริการ E-VOA นำมาพัฒนาต่อธุรกิจได้ต่อไป ช่วยผลักดันให้อนาคตมีการเติบโตได้อย่างมั่นคง” นายกิตติพันธ์ กล่าว