ปปง.เปิดให้ผู้เสียหายหุ้น MORE ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิถึง17เม.ย.66

HoonSmart.com>>เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ ปปง.เปิดให้ผู้เสียหายจาก”หุ้นมอร์ รีเทิร์น-MORE” ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภายใน 90 วันเริ่มตั้งแต่ 18 ม.ค.-17เม.ย.66 ด้านหน่วยงานกำกับดูแลการซื้อขายหุ้น อยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติม ขยายวงลงโทษผู้กระทำความผิด 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดให้ผู้เสียหายคดีฉ้อโกงหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ พร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดความเสียหายและจำนวนความเสียหาย ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.-17 เม.ย. 2566

ผู้เสียหายยื่นเอกสารประกอบ ได้แก่
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือ สำเนาบันทึกคำให้การต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
– สำเนาสัญญาการลงทุน หรือ สำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหายและจำนวนความเสียหาย
– บัญชีซื้อขายและมูลค่าการซื้อขายหุ้น
– สำเนาหนังสือยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือหนังสือการเรียกชำระค่าซื้อหุ้น
– สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยาน
– เอกสารอื่น ๆ

เมื่อปี 2565 ปปง.สั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหุ้น MORE ไว้ชั่วคราว 2 ครั้ง รวม 36 รายการ มูลค่าราว 5,319 ล้านบาท ทั้งเงินหรือหุ้นที่ซื้อต่อเนื่องจากการขายหุ้น MORE หรือ MORE-R รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 19 ล้านบาท พร้อมดอกผล และอายัดทรัพย์สินของนายอภิมุข บำรุงวงษ์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 34 รายการ ประมาณ 5,300 ล้านบาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.65-18 ก.พ.2566

ปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น MORE กำลังดำเนินการหาหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อขยายวงลงโทษผู้กระทำความผิด

 

อ่านข่าวประกอบ

ก.ล.ต. ชง “คลัง” ถอนใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ “เอเชียเวลท์”