AQUA เล็งขาย IPO หุ้นบ.ย่อย “ไทยพาร์เซิล” พ.ค.ปีนี้

HoonSmart.com>”อควา คอร์เปอเรชั่น”(AQUA) ยื่นไฟลิ่งขาย IPO หุ้นบริษัทย่อย”ไทยพาร์เซิล”(TP) เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มั่นใจเปิดขายพ.ค.ปีนี้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการตรวจสอบเอกสาร

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) เผยความคืบหน้าถึงย่อยที่ AQUA เข้าไปลงทุนบริษัท ไทยพาร์เซิล (TP/Thai Parcel) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (Logistic) รูปแบบพิเศษ ให้บริการจัดส่งพัสดุขนาดใหญ่ (Odd size/Oversize) ในประเทศไทยทั้งกลุ่มลูกค้าแบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B), ธุรกิจถึงบุคคล (B2C) และแบบบุคคลถึงบุคคล (C2C) โดย TP ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการตรวจสอบเอกสาร

“ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีธุรกิจโลจิสติกส์ในเครือคือ บริษัท Thai Parcel (TP) โดยได้ทำการยื่นไฟลิ่งไปแล้ว และคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยื่นขายหุ้นสามัญครั้งแรก (IPO) ได้ในเดือนพฤษภาคมของปี 2566 นี้ โดยหลังจากผลักดัน TP เข้าสู่ตลาดฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง AQUA พร้อมลุยแผนดันบริษัทอื่นในเครือเพื่อต่อยอดธุรกิจอย่างครบวงจรต่อไปในอนาคต”

​​ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา AQUA ได้เข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอาหารถือเป็นการแตกไลน์ธุรกิจเข้าสู่ตลาดอุปโภคบริโภค ซึ่งขยายธุรกิจเพิ่มเติมในด้าน Mega Trend คือ 1.) Fintech ที่ได้เข้าไปลงทุนร่วมกับ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) ผ่านบริษัท Peer for all 2.) ธุรกิจ Health Care ร่วมลงทุนกับพันธมิตรบนพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ มีอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ และ 3.) ธุรกิจโลจิสติกส์ ที่นอกจาก TP แล้ว ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอีกในเร็วๆนี้ ซึ่งนักลงทุนและผู้ถือหุ้นจะสามารถเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ AQUA อย่างชัดเจนได้ภายในปีนี้แน่นอน