WICE ทุ่ม 170 ล.ซื้อหุ้นคืน 13 ล้านหุ้น เริ่ม 19 ม.ค. – 18 ก.ค. เพิ่มอัตรากำไร

HoonSmart.com>>ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร เผยบอร์ด WICE อนุมัติงบ 170 ล้านบาท เตรียมซื้อหุ้นคืนในตลาดไม่เกิน 13 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ระหว่างวันที่ 19 ม.ค. – 18 ก.ค. 66 นี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมถึงบริหารสภาพคล่องทางการเงินและเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ตอกย้ำฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/66 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน  ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 170 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 13 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 2.0% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีการจับคู่อัตโนมัติ โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.-18 ก.ค.66

หลักเกณฑ์ในการซื้อหุ้นคืน จะนำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันนับจากที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้น โดยราคาหุ้นที่จะซื้อคืนจะไม่เกินกว่า 115% ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทําการ ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.65  – 10 ม.ค.66 เท่ากับ 10.15 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดถัวเฉลี่ย 30 วันทำการย้อนหลัง)

วัตถุประสงค์การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งในแง่ของศักยภาพการสร้างรายได้และกำไรในอนาคต รวมถึงเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพื่อให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการตอกย้ำถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทอีกทางหนึ่ง

บล.ฟิลิปส์ แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเหมาะสม 11.60 บาท โดยระบุว่า ปี 66 ภาพโดยรวมจะอ่อนตัวลงตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว  ตามคาดการณ์ของ IMF จีดีฟิโลกในปี 66 จะโต 2.7% เมื่อเทียบกับปี 65 ที่ 3.2% จากการขยายตัวของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และจีนชะลอตัวลง ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง ) คาดมูลค่าการส่งออกในปี 66 จะโตเพียง 1% เทียบกับปี 65 ที่โต 7.4% และมูลค่าการนำเข้าในปี 66 คาดโต 0.4% จากปี 65 ที่โต 18.1% สะท้อนให้เห็นปริมาณการนำเข้าส่งออกที่ชะลอลง อีกทั้งค่าระวางเรือก็มีทิศทางที่อ่อนตัวลงจากปี 65 ซึ่งในครึ่งปีแรกปี 65 ยังคงได้ประโยชน์จากค่าระวางเรือที่สูงอยู่ ทำให้รายได้การขนส่งทางทะเลยังมีแนวโน้มอ่อนตัวลง แต่ธุรกิจขนส่งทางบกข้ามแดนกับซัพพลายเชนโซลูชั่นยังมีทิศทางดีต่อเนื่อง แต่ก็ยังมองไม่สามารถชดเชยขนส่งทางทะเลที่ลดลงได้ คงต้องติดตามการเปิดประเทศของจีนที่อาจหนุนการนำเข้าส่งออกของไทยและบริษัทย่อยของ WICE ที่อยู่ในจีน

ราคาหุ้นตอบรับแนวโน้มกำไรที่จะอ่อนตัวลงมากเกินไป จากราคาพื้นฐานปี 66 ใหม่ที่ 11.60 บาท ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยปรับลดคาดการณ์กำไรในปี 65 ลงเป็น 582 ล้านบาท ส่วนในปี 66 คาดรายได้ที่ 7,160 ล้านบาท ลดลง 3.8% yoy และคาดการณ์กำไร 538 ล้านบาทลดลง 7.5% yoy อิง P/E 14 เท่า (-2SD จากเฉลี่ยในอดีตที่ 24.3 เท่า ราคาพื้นฐานใหม่ที่ 11.60 บาท มองราคาหุ้นปรับตัวรับผลประกอบการที่มีแนวโน้มลดลงมามากเกินไป และยังมี upside จากราคาพื้นฐานอยู่ จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ”

#WICE #ซื้อหุ้นคืน