‘กรุงเทพประกันชีวิต’ จัด Bangkok Life Kick Off 2023 “HEALTH WEALTH LIFE WISDOM”

HoonSmart.com>>กรุงเทพประกันชีวิต  ต้อนรับปี 2566 จัดงาน Bangkok Life Kick Off 2023 “HEALTH WEALTH LIFE WISDOM”  สุขภาพที่ดีสำคัญที่สุด HEALTH ที่ดีทำให้มีกำลังในการสร้าง WEALTH และ WISDOM ซึ่งหมายถึง “ข้อคิด หรือ แนวทางในการสร้าง Team งานที่ทรงพลัง และมีคุณภาพ”

Bangkok Life Kick Off 2023 ใน Theme “HEALTH WEALTH LIFE WISDOM เป็นการรวมพลังทัพฝ่ายขายที่ยิ่งใหญ่ จากทุกภาคทั่วประเทศ และเป็นปีที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากท่านประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร มาร่วมงานกับอย่างคับคั่งเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมและวิสัยทัศน์ กรุงเทพประกันชีวิต ประจำปี 2566 และได้รับเกียรติจาก คุณคมคาย ธูสรานนท์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณวราวรรณ เวชชสัสถ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสาวิตรี รมยะรูป คุณประไพวรรณ ลิมทรง และคุณชลลดา โสภณพนิช กรรมการ ร่วมเป็นเกียรติและสร้างกำลังใจให้กับเหล่าทัพฝ่ายขายภายในงานอย่างคึกคัก

ช่วงประกาศทิศทาง นโยบายในการทำงาน และกลยุทธ์ในการพิชิตเป้าหมาย ประจำปี 2566 ได้รับเกียรตินำทัพเพื่อ Kick Off และตั้งเป้าหมายร่วมกัน โดย คุณอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณปรัชญ์ สิงหเสนี ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณสกาว สำราญคง CFP ผู้บริหารฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย ด้วยนโยบายสนับสนุนรองรับการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ประกาศไว้ร่วมกัน

ในงานได้จัดพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี ด้วยวงดุริยางค์ปี่สก๊อต จาก วชิราวุธวิทยาลัย และขบวนธง อันแข็งแกร่งจากทัพ Bangkok Life Agency ทั้ง 16 ทัพ พร้อมด้วยขบวนแม่ทัพ ที่ปรึกษาอาวุโส Trainer ประจำทัพ BDM ทุกทัพ ตามด้วยเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ประธานสโมสร MDRT กรุงเทพประกันชีวิต ประธานสโมสร GAMA กรุงเทพประกันชีวิต ปิดท้ายด้วยท่านผู้บริหารผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของสุดยอดพลังนักขายทั้ง 16 ทัพ เดินทัพลงมาจากอัฒจรรย์อย่างยิ่งใหญ่สวยงามและยังมีพิธีแต่งตั้งแม่ทัพ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายอย่างสมเกียรติอีกด้วย

“บริษัทฯ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่ดี รวมถึงมีกำลังใจในการสร้างความมั่งคั่ง ประสบความสำเร็จในการสร้างทีมงาน ที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน พลังที่พวกเราสร้าง จากความศรัทธาและความเชื่อมั่น จะทำให้พวกเราแข็งแกร่ง และสามารถประสบความสำเร็จในการพิชิตเป้าหมายนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน” นายโชน โสภณพนิช กล่าวทิ้งท้ายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พลังนักขายทุกคน