“ดอนเมืองโทลล์เวย์” แจงกรณีโซเชียลวิจารณ์หนุ่มทดสอบความเร็วรถ

HoonSmart.com>> “ทางยกระดับดอนเมือง” พร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด กรณีโลกโซเชียลวิจารณ์หนุ่มทดสอบความเร็วรถบนทางยกระดับอุตราภิมุข ฝั่งขาออก เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) ชี้แจงกรณีโลกโซเชียลวิจารณ์หนุ่มทดสอบความเร็วรถบนทางยกระดับดอนเมืองว่า จากกรณีสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปการทดสอบความเร็วของรถของผู้ใช้บริการท่านหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย และอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆ บนสายทางยกระดับอุตราภิมุข ฝั่งขาออก ซึ่งอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง ที่เป็นผู้รับสัมปทานในการจัดหาทุน ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการและบำรุงรักษาทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถาน

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนน และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน รวมถึงได้ดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการ โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการภายใต้กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก กำหนดให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการอำนวยความสะดวก เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสถานที่เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ใช้ทางที่ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามกฎจราจร ทั้งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน