“ตลท. แถลงแผนปี 2566-68 เพิ่มการแข่งขันตลาดทุนไทย ควบคู่พัฒนาความยั่งยืน”


ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2566-2568) แก่สื่อมวลชน โดยมีกลยุทธ์ 4 ด้าน 1) ทำตลาดทุนให้เป็นเรื่องง่าย 2) ยกระดับมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรม 3) ร่วมสร้างโอกาสเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด และ 4) ยึดหลักความยั่งยืนเป็นแกนขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมตลาดทุน ดูแลสังคม ควบคู่กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน การแถลงจัดขึ้นเมื่อ 8 ม.ค. 2566 ที่โรงแรมน่านกรีนเลควิว จ. น่าน