PCC เซ็นสัญญา กฟภ. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้า “อ่าวไผ่ 2”

PCC เซ็นสัญญากับ กฟภ. คว้างานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า “อ่าวไผ่ 2” มูลค่า 281.5 ล้านบาท 

ภาสกร นราบริรักษ์ (ขวามือ ) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายธุรกิจ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น  (PCC) และประพันธ์ สีนวล  รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ถ่ายภาพร่วมกัน ในพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ่าวไผ่ 2 (ปรับปรุงสถานีเดิม) ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 2 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าสัญญารวม 281.499 ล้านบาทเศษ  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อเร็ว ๆ นี้