ลูกหุ้นเพิ่มทุน ” ทริพเพิล ไอ” เทรด 10 ม.ค.นี้

ตลาดไฟเขียว ลูกหุ้นเพิ่มทุน III เข้าซื้อขาย 10 ม.ค.นี้ 

ตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ( III ) จำนวน 46.16 ล้านหุ้น เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ม.ค.นี้

สำหรับหุ้นเพิ่มทุน III เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาจองซื้อ 12 บาท  ระหว่างวันที่ 26-30 ธ.ค. 2565

ภายหลังเพิ่มทุน III มีทุนใหม่ 369.34 ล้านบาท  จำนวน 738.69 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท