CWT ควัก 238 ล้านซื้อโรงไฟฟ้า SK1 รับรู้รายได้ 300 ล้านบ./ปี

HoonSmart.com>>บอร์ด CWT ส่งยานลูก CWTG ลงทุน “ไออีซี สระแก้ว 1” ลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.6 MW พร้อมที่ดิน 60 ไร่  รับรู้รายได้ทันที 300 ล้านบาท วางเป้าตุน PPA มากกว่า 50 MW ภายในปี 66 ก่อน Spin Off เข้าตลาดหุ้น

วีระพล ไชยธีรัตต์

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป  (CWT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ฯ อนุมัติให้บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด (CWTG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  เข้าลงทุนในบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด (SK1) สัดส่วน 100%  โดยซื้อจากบริษัท อินเตอร์แนชั่นแนลเอนจีเนียริง (IEC)   มูลค่า 227.94 ล้านบาท  พร้อมที่ดิน 60 ไร่ 116 ตารางวา ในจังหวัดสระแก้ว มูลค่า 10 ล้านบาท รวมมูลค่าลงทุนทั้งสิ้น 237.94 ล้านบาท

ทั้งนี้ SK1 ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผ่านโครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Feed-in Tariff) ที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8.0 เมกะวัตต์ (MW) ขนาดกำลังการผลิต 9.6 เมกะวัตต์ (MW)

“คาดว่า การทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.นี้ และรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ทันที  300 ล้านบาท/ปี นอกจากนี้ SK1 ยังตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงไฟฟ้าเดิมของกลุ่ม CWTG อีกด้วย ทำให้เกิดการบริหารจัดการร่วมกันและส่งผลให้เกิดประสิทธิผลทั้งทางด้านการบริหารต้นทุน และการผลิต สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับกลุ่ม CWT ได้อย่างดี”

กรรมการผู้จัดการ CWT กล่าวอีกว่า การเข้าลงทุนใน SK1 ครั้งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ที่จะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและรายได้จากการผลิตและขายไฟฟ้า จากการตั้งเป้าหมายเพิ่มสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในมือ มากกว่า 50 MW ภายในปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ Spin Off ธุรกิจพลังงานเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

สำหรับธุรกิจของ CWT ปี 2566  ยังเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจเบาะหนังมีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง และมีแผนการส่งมอบงานอย่างชัดเจน, รายได้ธุรกิจไฟฟ้า สม่ำเสมอ ส่วนธุรกิจ SKC มีแผนการส่งมอบงานตามกำหนดเช่นกัน ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผลงานในปีนี้จะสามารถสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องจากปีก่อน

ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ รูปแบบโรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาคือ โรงคัดแยกขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF อยู่ระหว่างพัฒนาเป็นโรงไฟฟ้า ปัจจุบันได้สัญญาบริหารจัดการขยะแล้ว 25 ปี

ล่าสุดได้รับคัดเลือกจากการยื่นข้อเสนอการดำเนินการคัดเลือกเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกมลาไสย กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาภายในเร็วๆ นี้