TKS ปลื้ม !!! เข้า SETTHSI รอบครึ่งแรกปี 2566

TKS ปลื้มเข้าดัชนี SETTHSI รอบครึ่งแรกปี 66 ตอกย้ำความมุ่งมั่นmeธุรกิจอย่างยั่งยืน 

จุติพันธุ์ มงคลสุธี

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS)  เปิดเผยว่า หุ้น TKS  เข้าคำนวณดัชนี SETTHSI ในรอบครึ่งปีแรก 2566 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.66) ซึ่ง TKS เป็นหุ้นใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย  ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ TKS ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามหลัก ESG

ก่อนหน้านี้ TKS ติดโผได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริการ สะท้อนถึงการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก