TOKEN X จ่อขายโทเคน อิงคอนโด ORI ประกันกำไร 4-5% ต่อปี

HoonSmart.com>>บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.ขอออกขายโทเคนฯ Real X โดยมี Token X เป็นผู้ให้บริการ ICO Portal จำนวนไม่เกิน 19,230,769 โทเคน อายุ 10 ปี ลงทุนในสัญญา RSTA รับรายได้จากห้องชุดบางส่วนของโครงการพาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์, พญาไท และ ทองหล่อ รับประกันผลตอบแทน 5 ปีแรก 4-5% ต่อปี

นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ทาง Token X ในฐานะ ICO Portal ได้ให้บริการและการสนับสนุนแก่ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด จนสามารถยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อขออนุมัติการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ภายใต้ชื่อ “เรียลเอ็กซ์” (Real X)  จำนวนไม่เกิน 19,230,769 โทเคน อายุ 10 ปี

Real X เป็นการลงทุนที่มีสินทรัพย์ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดที่เป็นสินทรัพย์ในการอ้างอิง (Asset Backed)วัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนของโทเคนฯ Real X แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. ลงทุนในสัญญา RSTA (สัญญาการขาย และโอนสิทธิรายได้) ให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากทรัพย์สินของโครงการ จาก บริษัท เรียล เอสเตท อินทิเกรชั่น จำกัด ได้แก่ ห้องชุดโครงการ พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ จำนวนไม่เกิน 138 ห้อง ห้องชุดโครงการ พาร์ค ออริจิ้น พญาไท จำนวนไม่เกิน 123 ห้อง และห้องชุดโครงการ พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ จำนวนไม่เกิน 100 ห้อง และ 2. ใช้สำหรับชำระค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ชำระคืนเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของผู้ออกโทเคนฯ

ผู้ถือโทเคนฯ Real X จะได้รับผลตอบแทนจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ผลตอบแทนรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิในปีที่ 1-10 ของโครงการ ซึ่งได้มีการรับประกัน ผลตอบแทน โดย บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด (PARK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI ในช่วงปีที่ 1-5 ของโครงการที่  4.00%, 4.25%, 4.50%, 4.75% และ 5.00% ต่อปี  ของมูลค่าการเสนอขายโทเคนฯ ตามลำดับ 2. ผลตอบแทนรายไตรมาสจากการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการสุทธิในปีที่ 6-10 ของโครงการ

ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด กล่าวว่า โครงการที่ Real X คัดเลือกมา แต่ละโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง กระจายอยู่ในพื้นที่ย่าน CBD มีการออกแบบที่ทันสมัย พร้อมด้วยพื้นที่ส่วนกลางอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ผู้พักอาศัยทุกกลุ่ม และปี 66 ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนเพื่อรองรับการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ภายหลังวิกฤตโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการ Tokenization เพื่อแปลงการลงทุนในอสังหาฯ ให้อยู่ในรูปแบบของ Token โดย 1 โทเคนใกล้เคียงกับการลงทุนในอสังหาฯ 1 ตารางนิ้ว (Fractionalization) ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีราคาสูงได้โดยใช้เงินลงทุนไม่มาก โดยไม่ต้องซื้อทั้งห้อง พร้อมมีการบริหารงานด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินและอุตสาหกรรมอสังหาฯ เป็นอย่างดีเป็นผู้ช่วยในการปล่อยเช่า และขาย เพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ลงทุนโดยสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ในตลาดรองภายหลังที่โทเคนเข้าจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ การเสนอขายโทเคนฯ Real X เป็นการเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ โดยผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท โดยมีผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล คือ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด ทรัสตี คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการห้องชุด คือ กลุ่มบริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด (โครงการพาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ หรือ โครงการ พาร์ค 24 พัฒนาโดย บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด โครงการพาร์ค ออริจิ้น พญาไท พัฒนาโดยบริษัท พาร์ค ออริจิ้น พญาไท จำกัด และ โครงการพาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ พัฒนาโดยบริษัท ออริจิ้น พาร์ค  ที 1 จำกัด) และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คือ บริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (HHR)

 

#TOKENX #REALX #ORI #พาร์ค ออริจิ้น #พาร์ค ลักชัวรี่ #Tokenization #Fractionalization #RSTA #InvestmentToken #TOKEN