เมืองไทยประกันชีวิต ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ปี 2566


บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ปี 2566 เริ่มต้นศักราชใหม่กับปีกระต่ายทอง (ปีเถาะ) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน โดยมีนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดี แก่ผู้เอาประกันทุกท่านในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว  โดยงานจัดขึ้น ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่