บลจ.บัวหลวงซื้อ AS เข้าพอร์ต 10 ล้านหุ้น หนุนถือ 15.5664%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง เข้าซื้อหุ้น “เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น” (AS) ประเดิมต้นปี 66 จำนวน 10 ล้านหุ้น กว่า 1.9734% หนุนถือหุ้นในพอร์ตกว่า 78.87 ล้านหุ้น สัดส่วน 15.5664%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2566 จำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.9734% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 78,877,600 หุ้น หรือคิดเป็น 15.5664% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น AS วันที่ทำรายการ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา ราคาเปิดแรงแตะ 17.50 บาท เป็นราคาสูงสุดและลงต่ำสุด 15.60 บาท ปิดที่ 16.20 บาท -1.20 บาท หรือ -6.90% มูลค่าการซื้อขาย 333.26 ล้านบาท

ราคาล่าสุดปิดตลาด 4 ม.ค.2566 อยู่ที่ 15.80 บาท -0.40 บาท หรือ -2.47% มูลค่าการซื้อขาย 20.47 ล้านบาท