ตลาดคุมซื้อขายหุ้น 7UP จับติดแคชบาลานซ์ 5-25 ม.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับหุ้น 7UP เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance เริ่ม 5 ม.ค.นี้ ด้านหุ้น 7UP ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 8.86%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หุ้นบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) ตั้งแต่วันที่ 5-25 ม.ค. 2566

ด้านบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ชี้แจง Trading Alert List ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน โดยบริษัทขอชี้แจงว่า บริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

นอกจากนี้บริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่

ด้านหุ้น 7UP ปิดตลาดที่ราคา 0.86 บาท +0.07 บาท หรือ +8.86% มูลค่าการซื้อขาย 403.03 ล้านบาท